Talent Concept

EqvOU3icSQaQ2BiulmgQww

Жумушка алуу максаты

Шенгяндын эң баалуу байлыгы - бул кызматтын духуна ээ болгон жана жоопкерчиликти сезген, компаниянын кызмат орундарына жөндөмдүүлүгү боюнча компетенттүү кызматкерлер.

Башкаруу саясаты

Биз адамдардын муктаждыктарын билишибиз керек, аларды баалашыбыз керек, потенциалын өнүктүрүшүбүз керек жана алардын жаратылышына түрткү беришибиз керек.

Башкаруунун максаты - адамдарга багытталган

Кызматкерлердин жеке өнүгүүсү үчүн адилеттүү мүмкүнчүлүктөрдү түзүү.

Кызматкерлерге жаңы маалыматтарды алуу, жаңы билимди үйрөнүү жана жаңы көндүмдөрдү өздөштүрүү үчүн жакшы шарттарды жана шарттарды түзүп берүү.

Биринчи класстагы кызматкерлер тобун түзүп, сапаттуу окутууга көңүл буруңуз.

Кызматкерлердин сыймыктануу сезимин жана таандык экендигин тарбиялоо.